logo

铝合金价格

上海有色网APP下载
首页 > 

铝合金

今日铝合金价格

更多跳转
名称价格范围均价涨跌单位日期
ADC12铝合金全国均价19600 - 1980019700-100元/吨2024-07-18
华东ADC12铝合金价格19600 - 1980019700-100元/吨2024-07-18
华南ADC12铝合金价格19600 - 1980019700-100元/吨2024-07-18
西南ADC12铝合金价格19800 - 20000199000元/吨2024-07-18
东北ADC12铝合金价格19450 - 1965019550-50元/吨2024-07-18
日本进口ADC12铝合金价格2320 - 234023300美元/吨2024-07-18
进口ADC12铝合金价格2330 - 23502340-10美元/吨2024-07-18
A356.2再生低碳铝合金价格20400 - 2060020500-200元/吨2024-07-18
A356.2低碳铝合金价格20100 - 2040020250-200元/吨2024-07-18
ZLD102低碳铝合金价格20100 - 2050020300-200元/吨2024-07-18
ZLD104低碳铝合金价格20200 - 2050020350-200元/吨2024-07-18
A356铝合金价格19800 - 2020020000-200元/吨2024-07-18
AlSi9Cu3铝合金价格20000 - 2020020100-100元/吨2024-07-18
A380铝合金价格20600 - 2080020700-100元/吨2024-07-18
A360铝合金价格20250 - 2045020350-200元/吨2024-07-18
ZLD102铝合金价格19850 - 2005019950-200元/吨2024-07-18
ZLD104铝合金价格19950 - 2005020000-200元/吨2024-07-18

铝合金价格走势

更多跳转

A356.2再生低碳铝合金价格

更多跳转

A356.2低碳铝合金价格

更多跳转